Gospodarstwo Wypoczynkowe Edyta Falon - Gospodarstwo Wypoczynkowe Borki
  • pl
  • de
  • en

Gospodarstwo Wypoczynkowe Borki

BORKI leżą na skraju Puszczy Boreckiej, mi?dzy 2 jeziorami - Litygajno i Łaźno. Nasze siedlisko jest malowniczo położone w  odleg??o??ci oko??o 200 m od brzegu Litygajna z dala od innych gospodarstw oraz w znacznej odleg??o??ci od centru wsi.
Do dyspozycji go??ci pozostaj�? w budynku mieszkalnym komfortowo urz�?dzone trzy 4-osobowe pokoje i jeden 2-osobowy, w pe??ni wyposa??ony aneks kuchenny oraz ??azienki i wc.
Na brzegu naszego jeziora - mini pla??a, dwa pomosty,??ódki. W zagrodzie - miejsce na ognisko i grilla oraz plac zabaw dla dzieci.
Istnieje mo??liwo??�? ca??odziennego wy??ywienia za dodatkow�? op??at�? (smaczna domowa kuchnia). Z obs??ug�? mo??na si�? porozumie�? w j�?zyku niemieckim (znajomo??�? j�?zyka bardzo dobra).
Spragnieni ciszy, podziwiania krajobrazów sp�?dzicie w Borkach niezapomniane chwile. Jezioro obfituje w wiele gatunków ryb - na w�?dkarzy czekaj�? tutaj, m.in. szczupaki, okonie, p??ocie, w�?gorze i leszcze.
W lasach - przebogate runo le??ne: grzyby, jagody, maliny itp.
Tych z Pa??stwa, którym ta forma wypoczynku odpowiada


SERDECZNIE ZAPRASZAMY